O platformi

EU Pollinator Hub je nov mejnik v prizadevanjih za izboljšanje pogojev za opraševalce in vse zadevne zainteresirane strani v Evropi. Predstavlja skupni spletni pristop k izmenjavi usklajenih in standardiziranih podatkov o opraševalcih za spremljanje njihovega zdravja in usmerjanje ukrepov za njihovo zaščito.

EU Pollinator Hub je edinstvena spletna platforma, ki združuje in centralizira podatke o opraševalcih, čebelah, čebelarstvu in druge pomembne podatke za kmetijski sektor.

Gre za prvo spletno orodje, ki je namenjeno širši skupnosti zainteresiranih strani, ki zbirajo in zahtevajo podatke, povezane z zdravjem opraševalcev.

Podatki o opraševalnih storitvah, ki jih zagotavljajo opraševalne žuželke, zdravju opraševalcev in produktivnosti čebelarstva so vse bolj cenjeni. Okoljski in kmetijski organi ter organi za varnost hrane, kmetje, čebelarji in raziskovalci potrebujejo dostopne informacije za boljšo oceno proizvodnje in zdravstvenih razmer v okolju. EU Pollinator Hub zagotavlja potrebno storitev centralizacije in vizualizacije vseh podatkov, pomembnih za storitve opraševanja, čebelarsko proizvodnjo in okoljske pogoje.

BeeLife Evropska koordinacija čebelarstva razvija EU Pollinator Hub v sodelovanju z ZIP Solutions – slovenskim MSP, specializiranim za digitalne rešitve, povezane s čebelami in čebelarstvom -, Visualife – avstrijskim strokovnjakom za upravljanje kakovosti podatkov – in CRA-Wallonie – belgijskim agronomskim raziskovalnim centrom – ki se ukvarjajo s standardizacijo, potrjevanjem, obdelavo in vizualizacijo podatkov.

Za koga je namenjen?

EU Pollinator Hub deluje ob podpori obsežne mreže zainteresiranih strani iz EU Bee Partnership, vključno s čebelarskimi in kmetijskimi združenji, industrijo fitofarmacevtskih sredstev, čebelarskimi znanstveniki, okoljskimi organizacijami in veterinarskimi združenji. Prav tako je podprta s strani Evropske agencije za varnost hrane (EFSA). Platforma je uresničitev sklepov, sprejetih v skupini zainteresiranih strani EU Bee Parntership o podatkih o opraševalcih.

Platforma bo namenjena vsem članicam partnerstva EU za čebele in vsem zainteresiranim stranem, ki so odvisne od zdravja opraševalcev ali se zanj zanimajo. Državljani, raziskovalci in javni organi, ki se ukvarjajo s storitvami opraševanja in ohranjanjem biotske raznovrstnosti, bodo imeli dostop do platforme za izmenjavo, obdelavo, centralizacijo in vizualizacijo podatkov iz različnih virov.

Zgodovina EU Pollinator Hub

EU Pollinator Hub je prešlo več faz razvoja. Na začetku, The Bee Hub je bil ustvarjen kot preizkus koncepta. Čebelarsko vozlišče je uvedlo pristop, ki temelji na velikih količinah podatkov, da bi izboljšalo naše razumevanje raznolikosti evropskih opraševalcev in njihovih groženj. Prvič je bil javno predstavljen leta 2019. To je bil prvi korak v razvoju platforme, katere cilj je vključiti vse pomembne podatke, povezane z opraševalci, zlasti čebelami. To delo je bilo končano v okviru The Internet of Bees Project (IoBee).

Dokaz koncepta se je še naprej razvijal v fazi izdelave prototipa: EU BEee Partnership Protype Platform. Ta je bila dokončana v prvem polletju leta 2020 s podporo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA).
The prototype expanded its data sources, enriching the collaborative nature of the platform for a better future for pollinators.

Trenutno je EU Pollinator Hub v tretji razvojni fazi, v kateri bo platforma leta 2024 postala operativna in javno dostopna.

EU Pollinator Hub je praktična uporaba BeeLife in projekta EU Bee partnership vizije za varnejše okolje za opraševalce. Osredotoča se na neprofitno shemo. Bolj trajnostne in inovativne kmetijske prakse ter izboljšanje sodelovanja med kmeti in čebelarji so del vizije za prihodnost trajnostne Evrope. Doseganje njenega glavnega cilja, tj. zaščite čebel in opraševalcev, temelji na sodelovanju med institucionalnimi dejavniki, raziskovalci in zainteresiranimi stranmi.

Eden od glavnih ciljev je doseči uporabo trenutnih prizadevanj za standardizacijo podatkov, povezanih s čebelami in opraševalci, ter tako uvesti protokole, kot so tisti, ki jih razvija delovna skupina Apimondia. Bee XML.

Ustvarjanje skupnosti za podatke o opraševalcih

EU Pollinator Hub ni le spletno orodje, temveč tudi središče za vse zadeve, povezane s podatki o opraševalcih. Med njegovim razvojem in prihodnjim delovanjem se oblikuje velika skupnost ponudnikov in uporabnikov podatkov. .
The main goal of the EU Pollinator Hub is not only to develop an online platform but to boost all stakeholders in pollinator health to join together and unleash the power of their data by sharing and operating their own datasets with the vast library available in the Hub.

Platforma naj bi bila uporabno in učinkovito orodje za zbiranje in izmenjavo podatkov, s katerim bodo čebelarji, proizvajalci nadzornih naprav, naravovarstveniki in raziskovalni centri dosegli nove ravni sodelovanja.

Ustvarjanje skupnosti za podatke o opraševalcih zahteva vzpostavitev zaupanja. Zaupanje v platformo, ki omogoča to delo, pa tudi zaupanje v partnerje. Zato v vseh fazah razvoja platforme konzorcijski partnerji pod vodstvom BeeLife skupaj s partnerstvom EU Bee organizirajo delavnice in srečanja. Na teh dogodkih se srečujejo ponudniki podatkov in uporabniki iz različnih sektorjev. Cilj vozlišča je ustvariti obsežno in raznoliko skupnost, ki se ukvarja s podatki o opraševalcih in njihovem zdravju.

Lastništvo podatkov in zasebnost

Eden od ključnih stebrov pri vzpostavljanju vozlišča EU za opraševanje je zagotavljanje varnosti ponudnikov podatkov in spoštovanje njihovih interesov. Ponudniki podatkov ostajajo edini lastniki svojih podatkov. Platforma omogoča shranjevanje, standardizacijo in združevanje različnih virov podatkov, ki jih je mogoče analizirati skupaj. Vendar pa zagotavlja zagotavljanje jasnih informacij o lastništvu in javno priznanje ponudnikom podatkov. Prav tako nadzorujejo vidnost svojih podatkov v platformi, pri čemer lahko kadar koli prilagodijo in prekličejo svoje soglasje.

Ponudniki podatkov so steber vozlišča EU Pollinator Hub, njihova lastnina podatkov in zasebnost pa sta glavna prednostna naloga.

 

 

Projektni partnerji

BeeLife European Beekeeping Coordination

BeeLife je evropska nevladna organizacija, ki se zavzema za zaščito čebel, čebelarjev in opraševalcev pred okoljskimi grožnjami.

ZIP Solutions

ZIP Solutions je slovensko MSP, specializirano za razvoj tehnoloških rešitev za čebelarstvo in zdravje opraševalcev.

Visualife

Dr. Mag. rer. nat. Michael Rubinigg je avstrijsko MSP, specializirano za upravljanje informacij na področju znanosti o življenju.

Walloon Agricultural Research Centre CRA-W

Entomološka enota CRA-W je raziskovalni center, specializiran za temeljne in uporabne raziskave na področju koristnih žuželk v kmetijstvu.

Noa Simon Delso

Direktor centra EU za opraševalce, odgovoren za zunanje komuniciranje; strokovnjak za veterinarsko medicino in pesticide.

Noa je diplomirana veterinarka in ekotoksikologinja, specializirana za čebele in opraševalce. Je izvršna direktorica evropske čebelarske koordinacije BeeLife, kjer se od leta 2009 ukvarja z evropskimi zadevami, povezanimi s čebelami, čebelarstvom in opraševalci. Živi v Španiji.

Gregor Sušanj

Razvijalec programske opreme, arhitekt rešitev in podatkovni inženir za vozlišče EU Pollinator Hub, odgovoren za razvoj programske opreme, integracijo podatkov in zaščito podatkov.

Gregor je po izobrazbi razvijalec programske opreme. Je direktor IT podjetja Združva IP, d.o.o. oz. ZIP solutions s sedežem v Sloveniji in je razvil več spletnih aplikacij, povezanih s čebelarstvom(Varroawarndienst, Bienenwanderbörse).

Michael Rubinigg
Michael Rubinigg

Podatkovni znanstvenik in vodja kakovosti v vozlišču EU za opraševalce, odgovoren za pripravo podatkov, standardizacijo in upravljanje kakovosti; strokovnjak za biologijo rastlin in čebelarstvo.

Michael je po izobrazbi rastlinski biolog. Že več kot desetletje dela za evropsko čebelarsko industrijo in ima v Avstriji v lasti profesionalno čebelarstvo in podjetje za IT.

Gilles San Martin

Podatkovni znanstvenik in podatkovni analitik v vozlišču EU za opraševalce, odgovoren za raziskovanje, analizo in modeliranje podatkov; strokovnjak za ekologijo in entomologijo.

Gilles je diplomirani biolog, specializiran za ekologijo, entomologijo in podatkovno znanost, z odličnim občutkom za naravo. Dela za Walloon Agricultural Research Center (CRA-W) s sedežem v Belgiji.

 

Bastien Crespy

Razvijalec programske opreme za vozlišče EU za opraševalce (pripravništvo).

Bastien študira kmetijsko inženirstvo na Nacionalni šoli za kmetijsko inženirstvo v Bordeauxu v Franciji.

Santiago Otalora

Odgovorna za komunikacijo v vozlišču EU za opraševalce, odgovorna za komunikacijo in sodelovanje.

 

Sponzor

EFSA – Evropska agencija za varnost hrane

EFSA je agencija Evropske unije, ki je bila ustanovljena leta 2002, da bi služila kot nepristranski vir znanstvenega svetovanja upravljavcem tveganj in obveščala o tveganjih, povezanih s prehransko verigo. Sodelujemo z zainteresiranimi stranmi, da bi spodbudili skladnost znanstvenega svetovanja EU. Zagotavljamo znanstveno podlago za zakone in predpise za zaščito evropskih potrošnikov pred tveganji, povezanimi z živili – od kmetije do vilic.

Nadzor

EUBee Partnership

Partnerstvo EU za čebele je platforma zainteresiranih strani, ki jo moderira in dinamicira EFSA ter vključuje predstavnike čebelarskega in kmetijskega sektorja, okoljskih nevladnih organizacij, veterinarjev, akademskih krogov, industrije, proizvajalcev in znanstvenikov.

Spremljajte dogajanje

Pridružite se glasilu BeeLife in prejemajte najnovejše informacije o opraševalcih in temah, povezanih s kmetijstvom.

 

WordPress & React Developer

Samo daljinski upravljalnik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sed finibus nisi, sed dictum eros. Quisque aliquet velit sit amet sem interdum faucibus. In feugiat aliquet mollis etiam tincidunt ligula.

Avtor bloga

Samo daljinski upravljalnik

Luctus lectus non quisque turpis bibendum posuere. Morbi tortor nibh, fringilla sed pretium sit amet. In non pulvinar purus. Curabitur nisi odio, blandit et elit at, suscipit pharetra efficitur elit.

Ustvarjalnik videoposnetkov

Samo daljinski upravljalnik

Curabitur fermentum nulla non justo aliquet, quis vehicula quam consequat. Duis ut hendrerit tellus, elementum lacinia elit. Maecenas at consectetur ex, vitae consequat augue. Vivamus eget dolor vel quam condimentum sodales.